Bläddra

Fenomenet röst : en parallellställning av röstpedagogik för skådespelare och Jacques Derrida

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Köp här

Fenomenet röst : en parallellställning av röstpedagogik för skådespelare och Jacques Derrida

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Köp här
Fenomenet röst är en dokumentation av delar av röst- och talundervisningen vid Teaterhögskolan i Stockholm. Boken följer och beskriver Peter Teubners individuella undervisning, Pia Olbys och Karin Rudfeldts kurs Greker och rock samt slutproduktionen av Lucas Svenssons pjäs Melancholia II i regi av Ellen Lamm. Arbetet med att dokumentera problematiseras genom en filosofisk begreppsapparat byggd från en läsning av Rösten och fenomenet av Jacques Derrida. Mikael Strömberg undersöker den pedagogiska situationen och hur den påverkar utformningen av undervisningen. Mer specifikt utmanas uppfattningen att undervisningen vilar på en närvaro, ett möte här och nu. Genom att skriva fram en struktur byggd på skillnad, spår och ständiga förskjutningar problematiseras resonemang om praktisk kunskap som något som överförs mellan lärare och student i ett gemensamt här och nu. Fenomenet röst är Mikael Strömbergs doktorsavhandling i teatervetenskap.