Bläddra

Fiesta 1 Lärarhandledning – Spanska 1

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Fiesta 1 Lärarhandledning – Spanska 1

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

I denna skattkista får du massor av trevlig och nyttig information om de spansktalande länderna. Här finns många varierande kopieringsunderlag, extra lästexter till varje kapitel samt diagnostiska prov. Språkliga och kulturella kommentarer till texter och övningar finns punktade där det behövs.

Lärarhandledningen inleds med idéer om hur kapitlet kan presenteras för eleverna. Varje kapitel i lärarhandledningen avslutas med nyttiga tips om övningar och strategier i form av tävlingar, lekar, förslag till dialoger samt många olika lustbetonade sätt att variera språkundervisningen.

Texterna till samtliga hörövningar finns efter de punktade kommentarerna.

Till kapitlen finns ett flertal kopieringsunderlag med extra lästexter till varje kapitel, frågesport, kombinationsövningar, muntliga uppgifter, recept, ordkunskapsuppgifter, dialoger m.m. Ibland dyker rutan Visste du ... upp på något kopieringsunderlag och berättar något intressant för eleverna.

I lärarhandledningen finns facit till övningarna i elevboken och elevhäftet.

Till Fiesta 1 finns tre diagnostiska prov (+ facit) att använda efter kapitel 3, 6 och 9. Kapitel 10 testas inte i detta material. Allt detta ligger i lärarhandledningen.

Materialet är uppdelat i Läsförståelse (A), Hörförståelse (B), Skrivuppgifter (C) samt Tala spanska (D). Frågorna till läsförståelsetexterna (B) finns inspelade på lärarens cd. Skrivuppgfiterna (C) innehåller såväl grammatik som ordkunskap. I denna del får även den fria skrivningen utrymme. I Tala spanska-uppgiften (D) finns förslag till ämnen att tala kring samt plats för stödord. Eleverna kan förbereda sig hemma eller i skolan, individuellt eller tillsammans med en kompis. Här finns också hörförståelsetexterna, facit till samtliga prov och kommentarer till de muntliga uppgifterna.