Bläddra

Fiesta 2 : lärobok, cd-rom, häfte

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Fiesta 2 : lärobok, cd-rom, häfte

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Fiesta är en komplett läromedelsserie i spanska, steg 1-2, på gymnasiet, komvux, folkhögskola, studieförbund eller motsvarande.

Ditt hemarbete underlättas av att du interaktivt och i kombination med ljud kan träna bl.a. uttal och läsförståelse. Läroboken innehåller 10 kapitel med texter, övningar, realia, minigrammatik, översättning av texterna, kapitelordlista och alfabetiska ordlistor. I webbdelen hittar du allt ljud, många interaktiva övningar samt facit till lärobok och häfte. Elevhäftet övar kapitelglosor och grammatik. Facit finns i webbdelen. Elevhäftet säljs även i 10-pack.

Till Fiesta 2 finns även en lärarhandledning samt lärar-cd.

Fiesta 2 och ämnesplanen för Moderna språk 2 enligt GY 11

Kommunikationens innehåll följer väl det som står i ämnesplanen. Det för nivån nya ämnet ”erfarenheter” och ”sociala relationer” tas upp bl.a. då flera huvudpersoner reser utomlands och återger erfarenheter därifrån. I avsnittet ¿Curiosos? står det mycket om spanskt och latinamerikanskt ”vardagsliv” och ”levnadsätt”.

Reception. Fiesta 2 innehåller ”tydligt talat språk” och ”enkla texter”. Här ryms ”dialoger” (kapitel 2, 3), ”intervjuer” (s. 13, 147, 154–155, s. 159),”berättelser” (s. 69 och 84) samt ”information och meddelanden” (s. 30–31, 33, 65, 120). Några kända filmer, romaner och artister presenteras.

Eleverna lär sig olika formuleringar för att ”inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal” såsom vid möten (s. 17), i telefon (s. 32) och på restaurang (s. 61).

Produktion. Här tränar eleverna ”presentationer” (s. 162–163), instruktioner” (s. 83), ”berättelser” (s. 32, 63, 69, 84, 86) och ”beskrivningar” (s. 13, 18–19, 70, 147–149).

De rustas väl till att känna ”språklig säkerhet” tack vare genomgångarna i ¿Entiendes? och ¡Pronuncia! samt övningarna på webbdelen.

Eleverna tillägnar sig ”strategier som omformuleringar, frågor och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i samtal och skriftlig kommunikation samt för att delta i och bidra till samtal” främst genom att möta rikliga exempel på detta i texterna. Eftersom de är så varierade får eleverna också en större medvetenhet kring behovet att anpassa sitt språk efter syfte och sammanhang.