Bläddra

Fiktionsförståelse i skolan : svensklärare omvandlar teori till praktik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Fiktionsförståelse i skolan : svensklärare omvandlar teori till praktik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Begreppet fiktionsförståelse, som innefattar läsning, förståelse och meningsskapande kring en rad olika texttyper, är centralt för den här boken. Här diskuterar författarna vad fiktionsförståelse innebär och hur lärare kan undervisa om denna förståelse i en tid då multimodala fiktionstexter brukas av många människor, inte minst ungdomar. Fokus för boken är svensklärares eget lärande. Vi får följa hur de på olika sätt omsätter teorier om text, förståelse och fiktion i sin undervisning, bland annat genom att identifiera lärandemål och reflektera över arbetet i klassrummet. Vad innebär det att vara läsare? Vilka handlingar och kognitiva tankeoperationer utför läsare under läsprocessen? Och vilka didaktiska konsekvenser får processen att urskilja tydliga lärandeobjekt för undervisning om och med fiktionstext? Boken vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i svenska i grundskolans senare år och gymnasium.