Bläddra

Finska för nybörjare 2 textbok

Finska för nybörjare 2 textbok

Köp här
Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare.
Boken omfattar tolv avsnitt, som är upplagda efter samma modell: korta dialoger, ord- och frasförråd, elementära grammatiska moment, övningar och repetition av föregående avsnitt. Varje avsnitt i boken motsvarar ungefär lärostoffet för en lektion.
För den intresserade finns även ett avsnitt om finska språket: ursprung och utveckling, struktur, skillnader i tal- och skriftspråk, uttal.
Facit och alfabetisk ordlista ingår i boken som är rikt illustrerad.
Cd:n är ett bra hjälpmedel vid självstudier. Obs! Cd:n ingår inte i boken utan köps separat. Ljudet finns även på nätet.
Finska för nybörjare 2 följer samma uppläggning som grundboken.
Boken befäster och bygger upp grammatikkunskaperna och ger ett utökat ordförråd.