Bläddra

Fladdermusstyre i vägpolitiken : tjänstemannabeslut, skendemokrati, korruption och ett politiskt äventyr för gräsrötter

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här

Fladdermusstyre i vägpolitiken : tjänstemannabeslut, skendemokrati, korruption och ett politiskt äventyr för gräsrötter

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här
En nutidshistorisk återblick på de olika politiska turerna då nya E4 genom Uppland, från Uppsala till Mehedeby, skulle projekteras och byggas. Boken berättar om den märkliga beslutsgången, som skulle följa demokratiska spelregler, men som trots ett bestämt nej till det valda vägalternativet från de kulturbevarande myndigheterna och ett synnerligen stort engagemang från den berörda allmänheten, tvärtemot bara följde Vägverkets önskemål. Beslutsfattarnas rädsla för miljöprövningar belyses. I boken tas den alltid lika brännande frågan upp: Vem är det egentligen som styr? - Följde beslutsgången demokratiska principer eller var det frågan om ett rent tjänste-mannastyre? På ett initierat sätt beskrivs demokratins dilemma, hur beslutsfattarna försöker dribbla bort hindren för det som de vill besluta, när det råder kraftig opinion mot. Ett politiskt enfrågeparti bildades för att påverka beslutsprocessen, Stoppa E4 Väst i Uppsala som var representerat i fullmäktige två mandatperioder, totalt i åtta år. Författarna delar i boken med sig av en mängd intressanta erfarenheter som de som oberoende politiker gjorde under denna långa tid. En riktigt läsvärd och spännande bok, för alla dem som var med i protesterna mot vägen vid den tiden. En tänkvärd läsning för politiker, tjänstemän och beslutsfattare samt alla och envar med en smula intresse för politik, samhällskunskap och statsvetenskap.