Bläddra

Flykting- och anhöriginvandrares väg till arbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Köp här

Flykting- och anhöriginvandrares väg till arbete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Köp här

Många tidigare studier om flyktinginvandrares etablering på arbetsmarknaden har analyserat hur det har gått för dem som kom till Sverige under 1980- och 1990-talen. Sedan dess har både mottagandet och arbetsmarknaden förändrats. Denna rapport är en ingående beskrivning av flykting- och anhöriginvandrares väg till arbete perioden 2006-2016: från deltagandet i etableringsprogrammet till vilka som är de vanligaste instegsbranscherna.

Med hjälp av ett rikt datamaterial har nationalekonomen Pernilla Andersson Joona undersökt olika steg i etableringsprocessen för nyanlända. Hur ser introduktionsinsatserna ut och leder de till jobb? Hur lång tid tar det att komma in på svensk arbetsmarknad? I vilka branscher sker inträdet? Skiljer sig etableringen i Sverige från den i Norge och Danmark?

Pernilla Andersson Joona är docent i nationalekonomi och verksam vid SOFI, Stockholms universitet.

Rapporten utgör en del av SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.