Bläddra

Fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Det här är ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade program som är anpassat till nya läroplanen GY2011. Faktaboken ger en översikt över hela arbetsmiljöområdet och täcker in aspekter som fysisk och psykosocial arbetsmiljö, hälsa, lagar och regler på arbetsmarknaden och första hjälpen. Boken kompletteras med verklighetsbaserade reportage och artiklar samt elevuppgifter, som gör att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna beskrivs i sitt sammanhang.