Bläddra

För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. SOU 2013:15 : Betänkande från Läkarutbildningsutredningen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. SOU 2013:15 : Betänkande från Läkarutbildningsutredningen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
SLUT, FINNS INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM.

AT har tjänat ut sin roll i läkarutbildningen!

Föreslår att kravet för läkarlegitimation genom AT (allmäntjänstgöring) i landstingets regi slopas.
Förslaget innebär samtidigt att kraven för läkarexamen skärps och att utbildningstiden inom högskolan förlängs, men att tiden fram till legitimation minskar.
De föreslagna målen för läkarexamen har stark betoning på vetenskapligt förhållningssätt, medicinskt beslutsfattande och professionell kompetens som t.ex. kommunikativ förmåga, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande. Målen för utbildningen får därmed en tydlig koppling till målen för god vård.
Hela lärandeprocessen fram till legitimation kommer att omfattas av högskolans krav på kvalitet, vetenskaplig förankring och nationell kvalitetsgranskning.