Bläddra

För tidigt född : handbok för barnhälsovården

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neonatalmedicin Pediatrik
Utgått

För tidigt född : handbok för barnhälsovården

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neonatalmedicin Pediatrik
Utgått
För tidigt född är en handbok för barnhälsovården om för tidigt födda barn. Boken är också lämplig vid specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom och omvårdnadsprogrammen.

I Sverige föds varje år runt 7000 barn för tidigt. Vården av de för tidigt födda barnen utvecklas hela tiden och fler överlever. Den här boken vänder sig till barnhälsovården som en hjälp i att se barnets speciella svårigheter och utvecklingsmönster när det gäller allt från tillväxt, nutrition och motorik till fysiskt och psykiskt mående.

I För tidigt född - handbok för barnhälsovården beskriver BHV-sjuksköterskan Jenny Rydell hur man lägger upp det första mötet på BVC och hur man tittar på tillväxtkurvor och utveckling utifrån kronologisk och korrigerad ålder. Här beskrivs också vilka komplikationer prematura barn kan drabbas av och hur man kan stötta föräldrarna på bästa sätt. 

Jenny Rydell är BHV-sjuksköterska på Lillugglans BVC i Göteborg. Hon har tjugo års erfarenhet av att jobba med för tidigt födda barn och deras familjer. Jenny håller i utbildningar och föreläser om neonatologi för professionen.