Bläddra

av: Johanna Darnéus

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neonatalmedicin Pediatrik
Vart tionde barn som föds i Sverige börjar sitt liv på en neonatalavdelning. Det blir ofta en chockartad start för både föräldrar och anhöriga; så långt man kan komma från idyllen i sociala medier och de glossiga föräldramagasinen. I reportageboken Livet på neo – berättelser om små och stora kämpar får en annan…
Köp här

Isbn: 9789198225167

Utgivningsår: 20191114

Utgivare: Eklundhpaglert förlag, Exakta

Mediatyp: BH

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Pediatrik
Förord Föreliggande bok Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi, 3:e upplagan är en genomgående omarbetning och uppdatering av den 2:a upplagan, som utgavs 2004. Den första upplagan härstammar från 1994. Boken är skriven av kollegor verksamma eller nyligen verksamma inom Karolinska Institutet och företrädesvis på…
Köp här

Isbn: 9789185565764

Utgivningsår: 20150306

Utgivare: Karolinska Institutet Universi

Mediatyp: BC

av: Lawrence Miall, Mary Rudolf, Malcolm Levane

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pediatrik
Köp här

Isbn: 9789144031873

Utgivningsår: 20040624

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Svante Norgren, Jonas F. Ludvigsson, Mikael Norman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pediatrik
Svår sjukdom hos barn och ungdomar kan snabbt bli livshotande. I akuta situationer är det därför mycket värdefullt med en vägledning för att man snabbt ska kunna vidta rätt åtgärder. Akut pediatrik beskriver de omedelbara och ofta livräddande insatser som krävs vid allvarliga akuta sjukdomstillstånd och olyckor.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147094028

Utgivningsår: 20100827

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tor Lindberg, Hugo Lagercrantz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pediatrik
Köp här

Isbn: 9789144044699

Utgivningsår: 20061120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Lennart Sandberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Pediatrik
Barnortopedi i öppenvård Denna bok tar upp de vanligaste barnortopediska tillstånden inom öppenvården. På ett övergripande och enkelt sätt ger boken råd och stöd till alla som kommer i kontakt med barnortopediska frågeställningar.
Köp här

Isbn: 9789198252699

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Barnortopediskt centrum

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186690328

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Christian Moëll, Jan Gustafsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pediatrik
Pediatrik är en barnmedicinsk lärobok som framför allt är avsedd att användas inom utbildningen av läkare. Den täcker in alla områden inom barnmedicinen och kan med fördel även användas av övrig personal inom barnsjukvården.Läs merDetta är den andra upplagan av Pediatrik. Den beskriver barnets normala utveckling, barn-…
Köp här

Isbn: 9789147112968

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pediatrik
Svår sjukdom hos barn och ungdomar kan snabbt bli livshotande. I akuta situationer är det därför mycket värdefullt med en vägledning för att man snabbt ska kunna vidta rätt åtgärder. Akut pediatrik beskriver de omedelbara och ofta livräddande insatser som krävs vid allvarliga akuta sjukdomstillstånd och olyckor.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147114276

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Joan Lithander

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Oftalmologi Pediatrik
  Detta är en enkel introduktion till barnögonsjukdomar, och boken är tänkt att användas som en praktisk handbok för personal inom vården. Det finns många, mycket ovanliga sjukdomar och syndrom inom barnoftalmologin, och för mer information hänvisas till de referenser som finns i boken.I Sverige finns mycket kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789188329745

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Nomen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171337047

Utgivningsår: 20000404

Utgivare: Bra Böcker

Mediatyp: BB

av: Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Pediatrik
Barn- och ungdomstandvård omfattar en lång period från spädbarn till ung vuxen ålder och innefattar det primära bettet, växelbettet och det unga permanenta bettet. Förutsättningarna för att behandla ett barn förändras i takt med barnets utveckling. Boken bygger därför på ett åldersperspektiv och innehållet är uppdelat…
Köp här

Isbn: 9789188099525

Utgivningsår: 20160215

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pediatrik
Detta är den första heltäckande läroboken i barnneurologi på svenska. Boken, som är skriven av många av landets ledande barnneurologer och andra med barnneurologisk inriktning, omfattar både teoretiska och praktiskt kliniska aspekter. Den omfattar allt från grundläggande undersöknings­­teknik och undersökningsmetoder…
Köp här

Isbn: 9789144078885

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Pediatrik Smärta och smärtbehandling
Smärtbehandling till barn och ungdomar utgör ett kunskapsområde som började utforskas på 1980-talet. De senaste decennierna har ett starkt ökande antal forskningsstudier inom ämnet publicerats. Kliniskt har tillämpningen av aktuell kunskap släpat efter. Fortfarande har kunskapen om smärtbehandling till barn och…
Köp här

Isbn: 9789144092447

Utgivningsår: 20161007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jenny Rydell

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neonatalmedicin Pediatrik
För tidigt född är en handbok för barnhälsovården om för tidigt födda barn. Boken är också lämplig vid specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom och omvårdnadsprogrammen. I Sverige föds varje år runt 7000 barn för tidigt. Vården av de för tidigt födda barnen utvecklas hela tiden och fler överlever. Den här…
Köp här

Isbn: 9789177411536

Utgivningsår: 20200612

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neonatalmedicin Pediatrik
Nästan ett av fem nyfödda barn är i behov av särskild sjukvård på neonatal­avdelning eller BB. Det innebär att det är den period under livet som är mest sjukvårdskrävande fram till ålderdomen, vilket motiverar behovet av en särskild lärobok i nyföddhetsmedicin. Detta är den andra upplagan av den första heltäckande…
Köp här

Isbn: 9789144096681

Utgivningsår: 20151209

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189390560

Utgivningsår: 20061010

Utgivare: Författarhuset, Luther forlag

Mediatyp: BB

av: Christian Moëll, Jan Gustafsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pediatrik
Den första utgåvan av Pediatrik, en lärobok i barnmedicin för läkarutbildningen, är slutsåld. Pediatrik har ett eLabb, som är en övningswebb för studenten med många autentiska patientfall, instuderingsfrågor och kunskapstester. För dig som undervisar finns en lärarresurs med material som underlättar och effektiviserar…
Köp här

Isbn: 9789147103454

Utgivningsår: 20110824

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Hugo Lagercrantz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Pediatrik Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
Vad är medvetande? Det är en av de svåraste frågorna man kan ställa. Barnläkaren Hugo Lagercrantz skriver om sitt eget medvetande, om hur det har formats av arv och miljö. I hans släkt finns många framstående individer men också ett arv av depression och självmord. Det var tabu bland männen att uttrycka känslor. Hans…
Köp här

Isbn: 9789173538176

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB