Bläddra

Föräldrasamverkan : att bygga tillit

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Föräldrasamverkan : att bygga tillit

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Att skola och hem samverkar är viktigt för elevens lärande. Många lärare tycker dock att det kan vara svårt, inte minst när det uppstår problem av olika slag. I den här antologin beskrivs med hjälp av aktuell forskning och beprövad erfarenhet hur skolan kan utveckla mötet med föräldrar och vårdnadshavare. Några områden som behandlas är:

  • hur ett gott förebyggande arbete med förtroendeskapande strategier kan leda till tillitsfulla relationer mellan skola och hem
  • det viktiga mötet i utvecklingssamtalet
  • hur skolan kan tänka och arbeta i situationer av misstro och kris
  • utmaningar och möjligheter med samarbete i mångetniska sammanhang
  • juridik och etik i samarbetet
  • föräldrasamverkan och skolutveckling.

Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor och läsanvisningar, och bokens sista kapitel innehåller en samling korta fallbeskrivningar som kan användas för att utveckla en gemensam syn på samverkan med hemmen.

Föräldrasamverkan – att bygga tillit vänder sig till studenter i grundlärarutbildning, men kan också användas i kompetensutveckling för yrkesverksamma arbetslag, skolledare, och andra som vill utveckla tillitsfulla relationer till föräldrar och vårdnadshavare.