Bläddra

Föräldrasamverkan i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Föräldrasamverkan i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
I boken Föräldrasamverkan i förskolan beskriver författaren hur vi genom att reflektera och resonera kring bemötande, relationer och kommunikation lägger grunden för en god föräldrasamverkan. Hon förklarar hur vi kan prata om barn med föräldrar och hur vi kan agera när samverkan är svårare. Vi får verktyg för hur vi tar oss an mer utmanande samtal.
För att barn ska få goda förutsättningar till utveckling och lärande krävs samverkan mellan förskolan och barnets vårdnadshavare. Det är ett av uppdragen i läroplanen. Ansvaret för att samverka ligger på förskolan och även när samverkan är utmanande måste vi hitta vägar att nå fram – för barnets bästa.
I bokens konkreta exempel får vi följa fyra barn, deras föräldrar och pedagoger på en förskoleavdelning. Varje kapitel innehåller diskussionsfrågor som fungerar som underlag för reflektion och kollegialt lärande. 
Föräldrasamverkan i förskolan vänder sig till yrkesverksamma inom förskola men kan också användas inom förskollärar- och barnskötarutbildningar.
Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog, specialistpsykolog i pedagogisk psykologi och författare. Anna arbetar framför allt mot förskolan men även mot skola, särskola, socialtjänst och BVC med handledning, fortbildning, krisstöd och metodutveckling. Hon har en bakgrund som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) på Rädda Barnen.