Bläddra

Förändrad hantering av importmoms SOU 2013:1 : betänkande från importmomsutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Förändrad hantering av importmoms SOU 2013:1 : betänkande från importmomsutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Föreslår att en importör som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige ska redovisa och betala skatten till Skatteverket i stället för till Tullverket.
Om importören har full avdragsrätt för mervärdesskatten innebär detta att importören inte längre behöver göra någon inbetalning av skatten, eftersom den utgående och ingående skatten redovisas i samma redovisningsperiod och tar ut varandra. De importörer som inte är registrerade till mervärdesskatt kommer även i fortsättningen att redovisa och betala mervärdesskatten till Tullverket.
Föreslår också att ett informationsutbyte mellan Skatteverket och Tullverket byggs upp.