Bläddra

Förbättrad återbetalning av studieskulder : delbetänkande SOU 2010:54

Kategorier: Finansiering av studier Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Förbättrad återbetalning av studieskulder : delbetänkande SOU 2010:54

Kategorier: Finansiering av studier Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Majoriteten av de låntagare som missköter återbetalningen är svenska medborgare som har studerat i Sverige. För att kunna fortsätta tillhandahålla ett generöst studiestöd är det nödvändigt att studielånen betalas tillbaka i större utsträckning än vad som sker i dag.

Därför föreslår utredaren att återbetalningsförsäkran, förbättrade adressuppgifter och förlängd preskriptionstid ska öka återbetalningen av studieskulden.