Bläddra

Förbättring i en förändringstrött skola : ett undersökande tillvägagångssätt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förbättring i en förändringstrött skola : ett undersökande tillvägagångssätt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Förändringströttheten är stor i skolans värld, där mängder av välmenande och ambitiösa förbättringsinitiativ ofta samsas med en pressad vardag. Med utgångspunkt i begreppet handlingsteori erbjuder den här boken: 1) en förståelse av varför förändringsförsök ofta misslyckas 2) ett konkret tillvägagångssätt som beskriver hur skolledare och andra förändringsagenter kan handla och kommunicera i situationer av förändring. För att åstadkomma ändamålsenlig förändring krävs en förståelse för de övertygelser, värderingar och materiella förutsättningar som upprätthåller nuvarande arbetssätt. Denna insikt ligger till grund för det undersökande tillvägagångssättet som förordas i denna bok. Det undersökande tillvägagångssättet illustreras grundligt med hjälp av konkreta exempel och utdrag från vardagliga interaktioner, och det kontrasteras samtidigt mot det mindre lyckade, men långt mycket vanligare sättet att bedriva förändring: det argumenterande tillvägagångssättet. Förbättring i en förändringstrött skola kombinerar praktiska erfarenheter med teoretiska insikter. Resultatet blir en tänkvärd och användbar bok som riktar sig till skolledare och andra personer med ansvar att driva förändring i skolans värld.