Bläddra

Förbjuden handling – Om kvinnors organisering och feministisk teori

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Förbjuden handling – Om kvinnors organisering och feministisk teori

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vilket handlingsutrymme har kvinnor i politiken? Boken belyser spänningen mellan kvinnors organisering och den demokratiska ordningens regler för hur politik bör bedrivas.

Läs mer
Det här är en annorlunda berättelse där vardagliga, till synes ointressanta politiska uttalanden och händelser sätts i en bred könspolitisk tolkningsram, och där kvinnors organiserade krav kopplas till feministisk teori.

Om författarna
Maud Eduards är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.