Bläddra

Fordon Motor

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen

Fordon Motor

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här
Fordon 360 är ett undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Fordonsteknik, verkstadsarbete, el-, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Digitala paket
I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och onlineböcker – anpassade efter Fordons- och transportprogrammets olika inriktningar. Arbetsmaterialet finns i Fordon 360 Pluswebb.
Du kan välja bland följande digitala paket:
- Digitalt paket Allt (Åtta faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon 360 Pluswebb).
- Digitalt paket Fordon årskurs 1 (Tre faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon 360 Pluswebb).
- Digitalt paket Personbilsmekaniker (Fem faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon 360 Pluswebb).
Fordon 360 Pluswebb
Fordon 360 Pluswebb utgör ryggraden i Fordon 360-konceptet, och är en övningswebb för årskurs 1 samt inriktningen Personbilsteknik på Fordons- och transportprogrammet. Pluswebben innehåller interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner och manualer samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet i verkstaden.
Faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker)
Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan du dessutom få dem upplästa.
Faktaböckerna Grundkompetens och Mekanik är i första hand tänkta att användas till de två programgemensamma kurserna. Även boken El och elektronik behövs till viss del i åk 1 i de programgemensamma kurserna, men kommer även att behövas till inriktningskurserna inom Personbil och Lastbil och mobila maskiner. Läs mer om våra faktaböcker för Fordons- och transportprogrammet längre ned.
FORDON 360 PLUSWEBB
Du delar ut elevernas arbetsordrar digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsordern. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i Fordon 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna utföra praktiskt arbete. För att kunna göra det får de ett underlag med instruktioner. Eleverna ska även genomföra en inlämningsuppgift som är en dokumentation med reflektioner över det utförda arbetet. Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.
Liber samarbetar med Terco och i vissa arbetsordrar utförs laborativa arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Läs mer om Tercos hårdvara
Fordon 360 Pluswebb innehåller:
- Interaktiva självrättande övningsuppgifter
- Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- Inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
- En innehållsrik faktabank med fakta och över 500 ordförklaringar illustrerade med foton, animationer och filmer (bl.a. material från de tidigare produkterna Motor online och Kraftöverföring online)
- Manualer för olika arbetsmoment
- Ett rikt arbetsmiljömaterial
Fordon 360 Pluswebb omfattar 6 delkurser, som alla svarar upp mot Skolverkets kursplaner:
Programgemensamma kurser
- Fordons- och transportbranschens villkor
- Fordonsteknik introduktion
Inriktning Personbil
- Personbilsteknik introduktion
- Reperation av personbil och lätta transportfordon
- Motor och kraftöverföring
- Bromsar, kaross och chassi
Läs mer om vad en Pluswebb är.
FORDONSWEBBEN
Fordonswebben innehåller 8 delkurser med ca 250 interaktiva avsnitt som behandlar områden som:
- grundläggande bilelektronik
- grundläggande styrsystemsteknik
- motor
- multiplexad fordonselektronik
- ABS- och antispinnsystem
- krockkuddar och säkerhetssystem
- AC-system
- Fordonsbelysning
- EOBD
De olika teknikerna förklaras på ett pedagogiskt sätt med hjälp av ljud, bilder och animationer. Fordonswebben innehåller dessutom över 500 testfrågor, och efter varje delkurs kan eleven göra ett sluttest. Vid godkänt resultat erhålls ett kursintyg för delkursen.
Fordonswebben är ett utmärkt komplement till Fordon 360 Pluswebb och passar för Skolverkets olika kurser inom fordonsteknik.
FAKTABÖCKER
Faktabok: Grundkompetens
Vi tror att det är viktigt att ge en positiv bild av de möjligheter som fordonsbranschen erbjuder och det är därför ett av målen för läromedlet Grundkompetens. Boken utgör en introduktion till övriga titlar, arbetsmarknaden, tekniken och den grundkompetens som alla inom fordonsbranschen bör besitta. Innehållet är utformat så att det passar både elever på mekaniker- och transportsidan. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Yrkesförarboken - YKB
Yrkesförarboken – YKB är ett läromedel som riktar sig till dig som är eller ska bli yrkesförare för tung lastbil eller buss. Boken motsvarar dels Skolverkets kursplaner för yrkestrafik med tung lastbil och buss dels innehållet i YKB.
I boken får du bland annat veta vilka behörigheter som krävs för att framföra tunga fordon, hur du ska agera på en olycksplats, vilka bestämmelser som gäller för kör- och vilotider, hur du lastsäkrar olika typer av gods, vilka handlingar som krävs under transporter i Sverige och övriga Europa med mera. Boken innehåller fakta som sträcker sig över kurserna Yrkestrafik 1a och 1 b, utom den delen som beskriver körmomenten i respektive kurs, samt kursen Godstrafik.
Faktabok: Maskiner och tunga fordon
Boken Maskiner och tunga fordon är ett läromedel som riktar sig till dig som ska arbeta med tunga fordon, både arbetsmaskiner, lastbil och buss. Boken motsvarar Skolverkets kursplaner för mekaniker inom maskiner och tunga fordon. Boken kan även användas för att ge grundläggande tekniska kunskaper till de som ska bli yrkesförare av maskiner och tunga fordon.
Faktabok: Mekanik
Den här boken riktar sig till alla som behöver kunna förutsättningarna för arbetet i en fordonsverkstad. Lokalens utformning, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är viktiga frågor som behandlas i boken. Boken beskriver även olika typer av hjälpmedel och verktyg. Både fast monterade i lokalen och handverktyg. Du får också en överblick över olika servicemoment som utförs på fordon. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: El och elektronik
Boken behandlar grundläggande ellära med utgångspunkt från ett elsystem i en modern mellanklassbil. Läromedlet ger en introduktion till hur elsystemen i fordon är uppbyggda och förklarar vanliga systemlösningar. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Chassi och bromsar
Boken riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordonschassin och bromsar. Den beskriver hur olika chassin och hur bromssystem är konstruerade för att uppfylla de funktionskrav som ställs på ett modernt fordon. Du får en överblick hur de är anpassade för olika typer av fordon. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: El- och hybridfordon
Boken behandlar olika områden som ligger till grund för moderna, miljövänliga fordon. Hur ny teknik har gjort fordon mer bränslesnåla och om el- och hybridbilar och de olika biobränslena. Boken tar upp vikten av att behandla hela produktionskedjan för att avgöra om ett biobränsle faktiskt hjälper miljö eller inte. Den tar också upp fördelar och nackdelar för de olika alternativen.
Faktabok: Kraftöverföring
I boken Kraftöverföring får du en överblick över hur kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är anpassade till fordonets funktion. Den här boken riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons kraftöverföring. Hur de olika komponenterna i olika kraftöverföringar fungerar och vilken uppgift de har. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Motor
Den här boken riktar sig till alla som vill skaffa sig kunskaper om bensin- eller dieselmotorer, hur de olika komponenterna i motorn fungerar och vilken uppgift de har. Vi vänder oss till både gymnasieelever och yrkesverksamma som behöver grunderna inom motorteknik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas på både personbilar och tunga fordon. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Systemelektronik
Den här boken riktar sig till alla som vill skaffa sig kunskaper om fordonets elektroniska grundprinciper och systemlösningar. Man får lära sig om elektroniska principer, komponenter och diagnosstandarder. Boken beskriver också uppbyggnaden av olika nätverk i bilen samt ger exempel på ett flertal sensortyper som förekommer i ett fordon. Finns även som Onlinebok.
Faktabok: Mätning och Diagnos
I den här boken går vi igenom den mätutrustning och de diagnosmetoder som används vid felsökning i bilarnas styrsystem. Du får lära dig grundläggande mät- och felsökningsteknik samt hur man arbetar med felkoder och bilens inbyggda diagnosfunktioner inom den nu gällande europeiska standarden E-OBD.