Bläddra

Fordon och samhälle Övningshäfte

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Fordon och samhälle Övningshäfte

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
En bok som visar hur fordon i alla tider har påverkat samhällsutvecklingen.

Läs mer
Vårt ökade behov av transporter och färdmedel har utvecklat och påverkat samhället.
I takt med snabbare transporter och resor har tekniken utvecklats och det ställs allt större krav på insatser för en bättre arbetsmiljö, minskade olycksrisker och luftföroreningar. En stor grupp människor har sin sysselsättning inom bil-, båt- eller flygsektorn. Och många är de som utvecklat sitt motorintresse till en hobby. Om bland annat detta kan man läsa i boken Fordon och samhälle som ger en grundläggande kunskap om den roll transporter och fordon har i samhället. Bokens uppläggning följer kursplanen.

Om författarna
Författare: Olle Hagman, lärare vid Göteborgs universitet som forskar om transporter i ett samhällsperspektiv, främst bilismen. Olle är också författare till boken Teknik Människa och Samhälle.