Bläddra

Förebygg hot och våld på jobbet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Förebygg hot och våld på jobbet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här
40% av alla våldsbrott sker på jobbet, och de som drabbas påverkas ofta starkt av händelsen. Boken Förebygg hot och våld på jobbet handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ger dig konkreta tips och verktyg för att göra konfliktsituationer mer konstruktiva, mindre påfrestande och mindre riskfyllda. Boken tar bland annat upp: - stress och hur det påverkar oss i konflikter - människans biologi och hur vi påverkas då vi blir hotade - kommunikation under stress, bl a metodik från gisslanförhandling - vardagstaktik - hur du bemöter starka känslor - olika sätt att värdera och bemöta hot - hur du tar hand om dig själv och andra efter våldsamma händelser Författare Alexander Tilly, leg. psykolog, har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter, hot och våld i arbetslivet.