Bläddra
Sökresultat för Prevent... Rensa filter?
Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Den här boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar.
Köp här

Isbn: 9789173652636

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av: Helene Thornblad

Forskningsprojektet Hälsa och Framtid visar att det finns en röd tråd i friska företag. De har bland annat ett gott ledarskap och erbjuder människor mening i arbetet. Den här boken visar vad som utmärker företag med friska medarbetare. Forskare har intervjuat representanter för företag med låg sjukfrånvaro. Därigenom…
Köp här

Isbn: 9789173650731

Utgivningsår: 20090428

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Barbro Östling

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Då och då ställs vi inför konflikter där vi själva ingår eller som pågår mellan andra i vår omgivning. Skilda åsikter är inget problem i sig själva. Men när en konflikt inte hanteras skapar den obehag. Den här boken ger kunskaper om hur destruktiva konflikter kan förebyggas. Den innehåller också metoder och verktyg för…
Köp här

Isbn: 9789173650526

Utgivningsår: 20090217

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Per Nylén

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Den här boken ökar din förståelse för seendets betydelse för människans välbefinnande och funktion och hjälper dig till synergonomiska förbättringar på arbetsplatsen. Förbättringar som kan genomföras till låg kostnad på kort tid och som både arbetsgivare och arbetstagare vinner på.
Köp här

Isbn: 9789173651486

Utgivningsår: 20120427

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Liselotte Lindén

Kategorier: Första hjälpen och paramedicinska funktioner Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet. De första minuterna är mest kritiska, därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Den här boken ger korta, klara instruktioner tillsammans med informativa bilder. Den är ett välbehövligt stöd och ger råd och…
Köp här

Isbn: 9789173651547

Utgivningsår: 20120927

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175229133

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Robert Jakobsson, Gunnar Aronsson

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Den här uppslagsboken innefattar de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats. Handboken tar upp både fysiska och psykosociala aspekter av arbetsmiljön. Med handboken som hjälp får den som arbetar med…
Köp här

Isbn: 9789173650281

Utgivningsår: 20080221

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Göran Davidsson, Ingrid Anderzén, Krister Skoglund

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Den här boken beskriver hur man kan undersöka arbetsmiljön utifrån mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer och därmed öka möjligheten att både se och åtgärda risker i verksamheten. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken för ohälsa och olycksfall både i den löpande…
Köp här

Isbn: 9789173651639

Utgivningsår: 20131118

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns…
Köp här

Isbn: 9789173652575

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industriell kemi och kemiteknik Industriell kemi och tillverkningsteknik Industrier och branscher Plast & polymerer Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok är ett utbildningsmaterial som ger dig de kunskaper som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Materialet riktar sig till dem som tillverkar produkter av härdplast, använder produkter som innehåller härdplastkomponenter eller hettar upp härdplast som kan bilda isocyanater. Boken följer…
Köp här

Isbn: 9789173652407

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ahlberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen i dess helhet, med kommentarer av juris doktor Kerstin Ahlberg.
Köp här

Isbn: 9789173652841

Utgivningsår: 20210617

Utgivare: Prevent - arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv

Mediatyp: BC

av: Margareta Edling

Det behövs rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker eller hjälper till att hantera tillbud och olyckor i verksamheten. Den här boken består av två delar. Den första beskriver vilken roll rutiner och instruktioner kan spela i arbetsmiljöarbetet.…
Köp här

Isbn: 9789173651783

Utgivningsår: 20140808

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Arne Ljung

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Självhjälp och praktiska råd
Att kunna leda sig själv är viktigt i dagens informationssamhälle. För det krävs att man känner till sina styrkor, grundläggande värderingar och var man hör hemma. Den här boken ger en överblick och introduktion till inre ledarskap, motivation och mental träning. Det handlar om att koncentrera sig på de styrkor och…
Köp här

Isbn: 9789173651301

Utgivningsår: 20111021

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva,…
Köp här

Isbn: 9789173652599

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173650212

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Den här skriften tar på ett grundläggande sätt upp chefens och skyddsombudets roller. Den beskriver på ett enkelt sätt chefens och skyddsombudets uppdrag, deras skyldigheter och rättigheter och hur de kan jobba tillsammans med att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar också upp grunderna i det systematiska…
Köp här

Isbn: 9789173652513

Utgivningsår: 20180426

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BZ

Kategorier: Industriell kemi och kemiteknik Industriell kemi och tillverkningsteknik Plast & polymerer Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kemikalier som hanteras fel kan skada oss på olika sätt. vissa effekter märks direkt, andra kommer smygande. Härdplaster ger sällan några varningssignaler innan det är för sent. Med kunskap om risker och hur man skyddar sig kan skadorna undvikas. Det här utbildningsmaterialet ger de kunskaper som behövs för att arbeta…
Köp här

Isbn: 9789173651240

Utgivningsår: 20110809

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av: Kerstin Ahlberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I den här skriften återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning i sin helhet. I skriften ingår även utdrag ur Brottsbalken samt Plan- och byggnadslagen. Lättfattliga hänvisningar finns till föreskrifter som anknyter till lagtexten.
Köp här

Isbn: 9789173651592

Utgivningsår: 20130322

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Boken visar hur viktigt det är med bra belysning för att arbeta effektivt och för att undvika belastningsskador och olyckor. Ofta kan enkla åtgärder ge stor effekt. Ämnet synergonomi handlar om att göra belysning och synförhållanden så bra som möjligt. Målsättningen med boken är att öka förståelsen för olika aspekter…
Köp här

Isbn: 9789173652483

Utgivningsår: 20180101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Göran Davidsson, Ingrid Anderzén

Köp här

Isbn: 9789173650502

Utgivningsår: 20081015

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Boken ger kunskap om kemiska ämnen och olika faror med dem. Den beskriver också hur man kan arbeta med kemiska ämnen och produkter på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger vid hälsorisker i samband med exponering för kemiska ämnen. Här finns en översikt över tillgängliga mät- och analysmetoder och förslag till konkreta…
Köp här

Isbn: 9789173652544

Utgivningsår: 20181001

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175229676

Utgivningsår: 20060714

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av: Svend Erik Mathiassen, Ulla Munck-Ulfsfält, Birgitta Nilsson

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
En faktabok som riktar sig till alla i en organisation som har inflytande över hur arbetet utformas och därmed också över ergonomin. Boken visar hur ergonomi kan användas som ett verktyg i alla faser av en produktion för att öka effektiviteten och främja långsiktig hälsa. Den gavs ut första gången år 2007 och har nu…
Köp här

Isbn: 9789173651677

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Carin Hedström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Många arbetsplatser behöver hantera frågor om konflikter, stress och mobbning. Det här är en praktiskt inriktad handbok som ger stöd. Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande…
Köp här

Isbn: 9789173652339

Utgivningsår: 20170320

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175228945

Utgivningsår: 20051101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Miljömedicin Yrkesmedicin
Work and Technology on Human Terms is a textbook for studying work science, ergonomics, human-machine systems and other similar subjects at universities of technology.
Köp här

Isbn: 9789173650588

Utgivningsår: 20090311

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Denna bok är ett utbildningsmaterial som ger dig de kunskaper som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Materialet riktar sig till dem som tillverkar produkter av härdplast, använder produkter som innehåller härdplastkomponenter eller hettar upp härdplast som kan bilda isocyanater. Boken följer…
Köp här

Isbn: 9789173652407

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en…
Köp här

Isbn: 9789173652650

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175228563

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra…
Köp här

Isbn: 9789173652674

Utgivningsår: 20210617

Utgivare: Prevent - arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv

Mediatyp: BC

av: Stig Tedfeldt Jonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva,…
Köp här

Isbn: 9789173651745

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Per Nylén

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Ämnet synergonomi handlar främst om att optimera synförhållanden och belysning. Men även om aspek­ter som inte har med seendet att göra, till exempel dagsljusets betydelse för vakenhet, hälsa och välbe­finnande. Denna bok, Syn och belysning i arbetslivet, beskriver synergonomiska principer grundade på synfysiologi och…
Köp här

Isbn: 9789173653114

Utgivningsår: 20220208

Utgivare: Prevent - arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv

Mediatyp: BC

av: Physicians Committee for Responsible Medicine

Köp här

Isbn: 9780471435976

Utgivningsår: 20020228

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En arbetsmiljöpolicy beskriver företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa. Arbetsgivaren har ansvaret att initiera arbetet med policyn, men företagets medarbetare deltar med sina erfarenheter och…
Köp här

Isbn: 9789173651790

Utgivningsår: 20141112

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780470678459

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Ett häfte som ger en kort orientering i systematiskt arbetsmiljöarbete för att väcka tankar om hur man kan arbeta vidare med arbetsmiljön på sin arbetsplats. I häftet beskrivs kort innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Häftet kan användas av alla som deltar i det…
Köp här

Isbn: 9789173651578

Utgivningsår: 20121220

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Bill Gates

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Coming in 2022 from the Sunday Times bestselling author of How to Avoid a Climate Disaster
Köp här

Isbn: 9780241579602

Utgivningsår: 20220503

Utgivare: Penguin Books Ltd.

Mediatyp: BB