Bläddra
Sökresultat för Prevent... Rensa filter?

av: Liselotte Lindén

Kategorier: Första hjälpen och paramedicinska funktioner Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet. De första minuterna är mest kritiska, därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Den här boken ger korta, klara instruktioner tillsammans med informativa bilder. Den är ett välbehövligt stöd och ger råd och…
Köp här

Isbn: 9789173651547

Utgivningsår: 20120927

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175229133

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Helene Thornblad

Forskningsprojektet Hälsa och Framtid visar att det finns en röd tråd i friska företag. De har bland annat ett gott ledarskap och erbjuder människor mening i arbetet. Den här boken visar vad som utmärker företag med friska medarbetare. Forskare har intervjuat representanter för företag med låg sjukfrånvaro. Därigenom…
Köp här

Isbn: 9789173650731

Utgivningsår: 20090428

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Industriell kemi och kemiteknik Industriell kemi och tillverkningsteknik Plast & polymerer Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kemikalier som hanteras fel kan skada oss på olika sätt. vissa effekter märks direkt, andra kommer smygande. Härdplaster ger sällan några varningssignaler innan det är för sent. Med kunskap om risker och hur man skyddar sig kan skadorna undvikas. Det här utbildningsmaterialet ger de kunskaper som behövs för att arbeta…
Köp här

Isbn: 9789173651240

Utgivningsår: 20110809

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Den här boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar.
Köp här

Isbn: 9789173652636

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av: Kerstin Ahlberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I den här skriften återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning i sin helhet. I skriften ingår även utdrag ur Brottsbalken samt Plan- och byggnadslagen. Lättfattliga hänvisningar finns till föreskrifter som anknyter till lagtexten.
Köp här

Isbn: 9789173651592

Utgivningsår: 20130322

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns…
Köp här

Isbn: 9789173652575

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Arne Ljung

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Självhjälp och praktiska råd
Att kunna leda sig själv är viktigt i dagens informationssamhälle. För det krävs att man känner till sina styrkor, grundläggande värderingar och var man hör hemma. Den här boken ger en överblick och introduktion till inre ledarskap, motivation och mental träning. Det handlar om att koncentrera sig på de styrkor och…
Köp här

Isbn: 9789173651301

Utgivningsår: 20111021

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Miljömedicin Yrkesmedicin
Work and Technology on Human Terms is a textbook for studying work science, ergonomics, human-machine systems and other similar subjects at universities of technology.
Köp här

Isbn: 9789173650588

Utgivningsår: 20090311

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Denna bok är ett utbildningsmaterial som ger dig de kunskaper som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Materialet riktar sig till dem som tillverkar produkter av härdplast, använder produkter som innehåller härdplastkomponenter eller hettar upp härdplast som kan bilda isocyanater. Boken följer…
Köp här

Isbn: 9789173652407

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva,…
Köp här

Isbn: 9789173652599

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Barbro Östling

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Då och då ställs vi inför konflikter där vi själva ingår eller som pågår mellan andra i vår omgivning. Skilda åsikter är inget problem i sig själva. Men när en konflikt inte hanteras skapar den obehag. Den här boken ger kunskaper om hur destruktiva konflikter kan förebyggas. Den innehåller också metoder och verktyg för…
Köp här

Isbn: 9789173650526

Utgivningsår: 20090217

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Svend Erik Mathiassen, Ulla Munck-Ulfsfält, Birgitta Nilsson

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
En faktabok som riktar sig till alla i en organisation som har inflytande över hur arbetet utformas och därmed också över ergonomin. Boken visar hur ergonomi kan användas som ett verktyg i alla faser av en produktion för att öka effektiviteten och främja långsiktig hälsa. Den gavs ut första gången år 2007 och har nu…
Köp här

Isbn: 9789173651677

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175228563

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175228945

Utgivningsår: 20051101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780470114636

Utgivningsår: 20080930

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Göran Davidsson, Ingrid Anderzén

Köp här

Isbn: 9789173650502

Utgivningsår: 20081015

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Bengt Birgersson, Stefan Hammer

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är en vägledning för dem som ansvarar för att skapa en bra arbetsmiljö på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Den är tänkt att ge inspiration och visa vilka möjligheter som finns att lösa olika arbetsmiljöfrågor. Forma arbetsmiljön tar upp arbetsmiljöfrågor på ett övergripande plan, lagar och regler, råd vid…
Köp här

Isbn: 9789173651646

Utgivningsår: 20131212

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780470121733

Utgivningsår: 20071031

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en…
Köp här

Isbn: 9789173652650

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Göran Davidsson, Ingrid Anderzén

Köp här

Isbn: 9789173650519

Utgivningsår: 20081015

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Alexander Tilly

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
40% av alla våldsbrott sker på jobbet, och de som drabbas påverkas ofta starkt av händelsen. Boken Förebygg hot och våld på jobbet handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ger dig konkreta tips och verktyg för att göra…
Köp här

Isbn: 9789173651660

Utgivningsår: 20140224

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transport av farligt gods. Handboken är i första hand avsedd för den som skall genomgå utbildning till förare av fordon eller transportenheter som medför farligt gods. I boken beskrivs innehållet i…
Köp här

Isbn: 9789173652605

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471789970

Utgivningsår: 20070430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Göran Herngren, Per-Arne Spiik

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetsklimat har tagits fram för att undersöka och utveckla den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Chef och arbetsgrupp får hjälp att steg för steg undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsklimat består dels av det här häftet med beskrivande texter, dels av formulär och enkäter på webben för kartläggning…
Köp här

Isbn: 9789173651493

Utgivningsår: 20120713

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en…
Köp här

Isbn: 9789173652650

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175229836

Utgivningsår: 20060927

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471249979

Utgivningsår: 19990731

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Bo Andersson, Björn Samuelsson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Ändå finns en stor del asbest fortfarande kvar i bland annat byggnader, maskiner och fartyg. Risken att exponeras finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Därför kommer utbildning och information att behövas i många år…
Köp här

Isbn: 9789173651684

Utgivningsår: 20140429

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780470260456

Utgivningsår: 20080930

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Arne Ljung

Att kunna leda sig själv är viktigt i dagens informationssamhälle. För det krävs att man känner till sina styrkor, grundläggande värderingar och var man hör hemma. Den här boken ger en överblick och introduktion till inre ledarskap, motivation och mental träning. Det handlar om att koncentrera sig på de styrkor och…
Köp här

Isbn: 9789175227979

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471358350

Utgivningsår: 20000131

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Stig Tedfeldt Jonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en grundutbildning för styckegodstransporter, transport av explosiva,…
Köp här

Isbn: 9789173651745

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I boken sammanfattas i huvuddrag det man som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete. Du får handfasta råd om hur du kan gå tillväga på din egen arbetsplats. Du får veta mer om lagar och regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöarbete i praktiken och psykosociala risker och…
Köp här

Isbn: 9789173652711

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9780470401651

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden
Den här boken visar hur enkelt det är att skapa ordning och reda på arbetsplatsen med hjälp av den japanska metoden 5S som används inom lean production. En välorganiserad arbetsplats lönar sig. Förutom tidsbesparing, ökad effektivitet och minskat behov av utrymme blir arbetsmiljön trevligare och säkrare. 5S är en…
Köp här

Isbn: 9789173651035

Utgivningsår: 20160210

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9780471419006

Utgivningsår: 20050430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Helene Thornblad

Chefer har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. De ska känna till och tillämpa lagar och föreskrifter, men också stimulera och skapa förutsättningar för en säker och god arbetsmiljö. Den här skriften är ett utbildnings- och faktamaterial för chefer och arbetsledare. Här sammanfattas i huvuddrag det chefen behöver veta…
Köp här

Isbn: 9789173651813

Utgivningsår: 20140627

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BE

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Stress, konflikter, kränkningar och mobbning som kan leda till psykisk ohälsa, härrör ofta från organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen. Det är inte alltid lätt att identifiera eller hitta lösningar. Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som ger en tydlig vägledning och som är sammankopplat med det…
Köp här

Isbn: 9789173652285

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC