Bläddra

Föregångare : en bok om äldre spelmän i Hälsingland

Kategorier: Folkmusik Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Musik Musik: stilar och genrer Ortnamn och namnregister
Köp här

Föregångare : en bok om äldre spelmän i Hälsingland

Kategorier: Folkmusik Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Musik Musik: stilar och genrer Ortnamn och namnregister
Köp här
From Olle, Lif Ante, Hultkläppen, Snickar Erik, Rimsen… ja listan över beryktade spelmän i äldre tider i Hälsingland är lång och det kan vara svårt att placera in alla dessa namn i tid och rum, inte minst som många av profilerna är kända under flera epitet.  Anders Henriksson, hälsingespelman med rötterna i Järvsö, ger här en bred överblick över spelmän verksamma i Hälsingland från mitten av 1700-talet till slutet av 1800-talet. Ikonerna sätts in i ett bredare sammanhang och vi möter också många mindre kända spelmän som bidragit till att förvalta och utveckla landskapets spelmanstraditioner. Boken är uppbyggd som ett spelmanslexikon och omfattar 384 personer födda under åren 1730–1860 och verksamma i olika delar av Hälsingland. Boken inleds med översikter i tabellform, där spelmännen inordnats sockenvis och kronologiskt. Översikterna följs av en förteckning. För varje person ges kortfattad biografisk information, kompletterad med kortfattade uppgifter om släktband till andra spelmän och personens verksamhet som spelman, ifall sådana föreligger. Sammanställningen bygger på en genomgång av ett stort antal skriftliga källor samt redovisningar av muntliga uppgifter, däribland anteckningar från intervjuer med spelmän och bygdeforskare från 1950-talet och framåt och folkminnesuppteckningar insända till Nordiska muséet och Uppsala landsmålsarkiv. Biografisk information har främst hämtats ur relevanta kyrkoarkiv.