Bläddra

Forensisk KBT – Behandling för brottsdömda

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Kognitiv psykologi Kriminalvård och straff Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Forensisk KBT – Behandling för brottsdömda

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Kognitiv psykologi Kriminalvård och straff Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Varför blir man kriminell? Kan vi bota kriminalitet? Hur gör vi för att hjälpa brottsdömda att förändra sitt beteende och minska risken att återfalla i brott?

Forensisk KBT handlar om kognitiv beteendeterapi vid kriminalitet och i förlängningen om att förändra beteenden i syfte att minska risken för att återfalla i brott. I boken får läsaren bekanta sig med grundläggande behandlingsförutsättningar utifrån principerna om risk, behov och mottaglighet (RBM). Läsaren ges en ingående beskrivning av forensisk KBT samt klientens förändringsprocess från kartläggning och behandling till vidmakthållande. Teori och praktik varvas med klientexempel.

Forensisk KBT visar vad som kan göras konkret för personer som begår brott i syfte att skydda samhället, minska lidande och skapa möjlighet för brottsdömda att påbörja och hålla fast vid ett liv utan kriminalitet. Boken handlar om hopp och människans förmåga till nyinlärning och förändring.

Boken vänder sig särskilt till dem som arbetar inom forensiska verksamheter såsom kriminalvård och rättspsykiatri samt till studerande inom psykologi, psykiatri, juridik och socialt behandlingsarbete.