Bläddra

Författarens upphovsrätt

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden

Författarens upphovsrätt

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Författarens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Syftet med boken är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna om det upphovsrättsliga systemet. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister och skribenter utan juridisk utbildning som har ett behov och intresse av att få grundläggande kunskap om upphovsrätt. Även egenutgivare och andra företagare som tillämpar upphovsrätten i vardagsarbetet eller i verksamheten kan ha nytta av handboken. Boken har en enkel struktur med tydliga rubriker och ledande ord i marginaler. Förutom en ordlista där många juridiska uttryck och termer förklaras, innehåller boken ett utförligt sakregister som gör det lätt att hitta de uppgifter man söker. Laura Popa är verksam som författare och upphovsrättsjurist på Avista Juristbyrå. Lektör Sven Martinger, ur BTJ-häftet 2017:24 – "Boken har ett praktiskt anslag som gör att den lämpar sig ytterst väl för den i första hand tilltänkta målgruppen, nämligen författare, journalister och andra som i sitt arbete stöter på frågor av upphovsrättsligt slag… Språket är lätt att ta del av även för den som saknar juridiska förkunskaper. Sammantaget finner jag boken ytterst lämplig som en introduktion till det tämligen svåra och mycket abstrakta ämnesområdet upphovsrätt."