Bläddra
Köp här

Isbn: 9789175175478

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med…
Köp här

Isbn: 9789139020301

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Immaterialrätt Juridik Juridik: handböcker Kommersiell konst och design Konst Särskilda rättsområden
2:a uppdaterade upplagan 2019 Idéskydd för kreativa – handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här…
Köp här

Isbn: 9789163986031

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Kenneth Österlin

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Den första upplagan, Patenträtt, utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området, inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan, nu Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång…
Köp här

Isbn: 9789176789216

Utgivningsår: 20190722

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran? I denna handbok beskrivs vissa…
Köp här

Isbn: 9789139116592

Utgivningsår: 20180525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Dag Wetterberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrättenvilka knyter an till medierätten.Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt påSveriges olika jurist- och…
Köp här

Isbn: 9789139017783

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående…
Köp här

Isbn: 9789172236639

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Köp här

Isbn: 9789139111801

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Kunskap är avgörande för de flesta företags konkurrenskraft. Men när och hur kan den skyddas? Och på vilket sätt avgörs om man själv gör intrång i annans ensamrätt? Patenträtt är en praktiskt inriktad läro- och handbok om vad som i Sverige, men också internationellt, gäller i frågor om patenterbarhet och patentintrång,…
Köp här

Isbn: 9789176786543

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här handboken hjälper dig att tänka efter före och välja rätt skyddsstrategi. Situationen, era affärsmål och era resurser…
Köp här

Isbn: 9789163933301

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Kenneth Österlin, Holmbergs

Mediatyp: BC

av: Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds…
Köp här

Isbn: 9789139207894

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Henrik Stannow, Håkan Hillerström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Musikjuridik – fjärde reviderade omarbetade upplagan Denna bok handlar om musik och juridik. Boken är i första hand skriven för musikbranschens aktörer: kompositörer, författare, bearbetare, artister, musiker, producenter, musikförlag, managers m.fl. Den informerar om olika upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor,…
Köp här

Isbn: 9789170400919

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: CKM Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139016663

Utgivningsår: 20120522

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139209300

Utgivningsår: 20200720

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. Banksekretess även på försäkringsområdet För att stärka allmänhetens och försäkringskundernas förtroende för försäkringsföretagen föreslås att det införs en generell regel om tystnadsplikt för dessa företag, i likhet med den s.k. banksekretessen. För att uppnå en…
Köp här

Isbn: 9789138235430

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anders Thunved, Lars Clevesköld

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes…
Köp här

Isbn: 9789139110712

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Laura Popa

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författarens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Syftet med boken är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna om det upphovsrättsliga systemet. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister…
Köp här

Isbn: 9789198160178

Utgivningsår: 20171012

Utgivare: Adagio förlag, Polen

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Utredningen föreslår ny patentlag och ny patentförordning. Syftet är i första hand att göra patentlagstiftningen enklare och mer användarvänlig. Dessutom föreslås vissa sakliga ändringar, bl.a. ytterligare anpassning till det enhetliga patentsystem som införs på EU-nivå. En moderniserad…
Köp här

Isbn: 9789138242797

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Joanna Lundquist

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
I denna nyskrivna handbok beskriver författaren varumärket ur ett juridiskt perspektiv samt ger praktiska och handfasta råd om hur man bör välja, skydda och förädla sitt varumärke. Författaren förklarar hur man skall se juridiken som en offensiv möjlighet att skapa konkurrensfördelar vid framtagande av ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789172232297

Utgivningsår: 20050914

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Stojan Arnerstål

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Immaterialrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser.I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör…
Köp här

Isbn: 9789139116226

Utgivningsår: 20190422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Leif Karlsson, Ragnar Lundgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Boken innehåller koncentrerade lagkommentarer till den svenska patentlagen. Syftet är att den ska fungera som en praktiskt användbar handbok att slå upp i för den som vill få en fördjupad förståelse och uttolkning av patentlagens bestämmelser.Kommentarerna är inriktade på det väsentliga, och såväl den hantering som är…
Köp här

Isbn: 9789139017240

Utgivningsår: 20131204

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
En bok om fildelningens teknik, politik, juridik och moral. Hur ska vi förhålla oss till vår nya digitala verklighet? Förstår vi kraften i Internet bäst genom en uppsättning av illasinnade repressiva förkortningar (Ipred, FRA, Acta) eller genom en förutsättningslös politisk diskussion kring vilket slags lagstiftning…
Köp här

Isbn: 9789188468253

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BC

av: David Johansson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrättsliga skadestånd ger rättighetshavarna en möjlighet att erhålla ersättning efter ett intrång, och fyller således en central funktion på området. Samtidigt har det visat sig svårt att processa om ersättning, och de svårigheterna påverkar inte endast rättighetshavarna utan även intrångsgörarna och…
Köp här

Isbn: 9789177371236

Utgivningsår: 20200807

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Avvaktande rättsläge! Konstaterar att det fortfarande saknas ett klargörande avgörande från Högsta domstolen när det gäller tillämpningen av IPRED-lagen om fildelning på internet och skyddet av immateriella rättigheter.Högsta domstolen begärde i september 2010 ett förhandsavgörande från EU och därefter har pågående…
Köp här

Isbn: 9789138237762

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johan Axhamn

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den digitala utvecklingen har ökat möjligheterna att samla in, lagra och tillgängliggöra material i databaser. Över tid har det framställts krav på att införa ett särskilt rättsligt skydd för de investeringar som krävs för att upprätta och driva databaser. Inom EU infördes vid mitten av 1990-talet ett sådant särskilt…
Köp här

Isbn: 9789176495612

Utgivningsår: 20170126

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Föreslår att ett antal frågor som har betydelse för hotade och förföljda personer utreds. Några av de områden som avhandlas: frågor om rätten till partsinsyn kan begränsas för förföljare som är motpart till den som är hotad eller förföljd, om det bör införas ytterligare sekretess till skydd för det allmännas…
Köp här

Isbn: 9789138243251

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Caroline Pamp

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar ett antal centrala juridiska frågor kopplade till immaterialrätter i relation till forskning i tidiga skeden. Universiteten befinner sig mitt i en omvandlingsprocess där vetenskap och forskning i allt högre utsträckning privatiseras och behandlas utifrån en kommersiell logik. Denna omvandling är…
Köp här

Isbn: 9789172233560

Utgivningsår: 20100423

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband…
Köp här

Isbn: 9789139114161

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Gottlieb, Mats Lundberg, Anette Henrysson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Ibland leder enkla misstag till onödigt stora skadestånd. Den andra upplagan av Riskerna med varumärken, produkter och reklam fungerar som praktisk vägledning i ditt vardagliga reklam-, PR- och produktutvecklingsarbete. Boken illustrerar med ett enkelt språk skadeståndsfrågan med domslut huvudsakligen från Högsta…
Köp här

Isbn: 9789188809957

Utgivningsår: 20180620

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Patentkrav på både engelska och svenska! Föreslår att nationella patentansökningar i Sverige ska kunna behandlas helt på engelska. Detsamma gäller internationella patent som fullföljts i Sverige. Den del av patentet som definierar skyddsomfånget, dvs patentkraven, ska dock alltjämt översättas till svenska. Båda…
Köp här

Isbn: 9789138237083

Utgivningsår: 20120403

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sigvard Holstad

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Först behandlas frågor av allmän…
Köp här

Isbn: 9789139112747

Utgivningsår: 20130405

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Ett varumärke måste kunna skyddas för att behålla sitt värde. I våras utvidgades möjligheten för Tullverket att ingripa mot intrång i ett EU-varumärke till de situationer då förfalskade varor passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad. Men när det gäller nationella varumärken är det för närvarande inte…
Köp här

Isbn: 9789138245231

Utgivningsår: 20161110

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Magnus Tonell

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation kan många gånger representera mycket stora värden. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat kommersiella aktörer mot konkurrenters illojala användning av andras…
Köp här

Isbn: 9789172234482

Utgivningsår: 20120508

Utgivare: Jure Förlag, Elanders AB, Mölnycke

Mediatyp: BC

av: Johan Höök

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan även mellan myndigheter. Principen är att sekretessbelagda uppgifter inte får överföras mellan myndigheter. Men från denna princip finns ett stort antal undantag. I den här boken analyseras först när myndigheter och verksamhetsgrenar ska anses vara…
Köp här

Isbn: 9789139022121

Utgivningsår: 20191014

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Henry Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll inom…
Köp här

Isbn: 9789139018025

Utgivningsår: 20150219

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Slutbetänkande av Upphovsrättsutredningen Justitiedepartementet

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken.
Köp här

Isbn: 9789174372441

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Talböcker får kopieras utan tillstånd! Föreslår att kravet på tillstånd från regeringen för att få kopiera upphovsrättsligt skyddade verk till förmån för personer med funktionsnedsättning tas bort och ersätts med en anmälningsskyldighet till Patent- och registreringsverket (PRV). Upphovsmännens möjligheter att bevaka…
Köp här

Isbn: 9789138238806

Utgivningsår: 20130218

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Malin Forsman, Jeanette Söderlund Sause

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Domännamn och internet är en naturlig del i bolags och organisationers vardag idag, och betydelsen av att synas på internet blir än viktigare och tekniken för det alltmer förfinad. Spelplanen har ändrats över tid, och med rätt kunskaper får dagens internet avgörande betydelse för såväl stora som små aktörers…
Köp här

Isbn: 9789139113898

Utgivningsår: 20140624

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sanna Wolk

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Numera utgör datorprogrammen en del av vår vardag och används inom stora delar av arbetslivet, samtidigt som det hela tiden öppnas nya användningsområden. Samhällets allt mer digitala arkitektur är uppbyggd av tekniska produkter och programvaran är dess kärna. Och det immaterialrättsliga skyddet för datorprogram har…
Köp här

Isbn: 9789176789209

Utgivningsår: 20160630

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Svenska myndigheter deltar i en mängd olika internationella samarbeten för fred och säkerhet. Inom ramen för dessa samarbeten förekommer känsliga uppgifter som kan inverka på våra relationer till andra länder eller organisationer och Sveriges egen säkerhet. Utredaren har bedömt att det straffrättsliga skyddet för…
Köp här

Isbn: 9789138246689

Utgivningsår: 20171002

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC