Bläddra

Författningar i straffrätt med hänvisning till rättsfall. Mars 2015

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här

Författningar i straffrätt med hänvisning till rättsfall. Mars 2015

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas
vid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också
användas för självstudier.

Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna –
grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område.
Vidare ingår fördraget om Europeiska unionen och fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.

Lagarna anges i bokstavsordning efter vad de brukar kallas eller efter ämne. I anslutning till författningarna finns hänvisningar till vägledande rättsfall.
.