Bläddra

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt : 2020/21

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt : 2020/21

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område.

Boken är primärtframtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2020.