Bläddra

Författningshandbok 2017, bok med onlinetjänst

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt

Författningshandbok 2017, bok med onlinetjänst

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, reglerna kring delegering och hur man läser och tolkar författningstexter.

Läs mer
Sedan förra årets upplaga har en hel del författningar och föreskrifter tillkommit och upphört. Många har förändrats, bland annat föreskrifterna för läkarnas allmän- respektive specialisttjänstgöring. Bland nyheterna återfinns bland annat föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51). Enligt dessa ges sjuksköterskor med förskrivningsrätt möjlighet att ordinera vaccination. Vaccination ska dessutom erbjudas alla barn, oavsett om barnet följt svenskt vaccinationsprogram eller inte. En annan nyhet är läkemedelslag (SFS 2015:315) respektive läkemedelsförordning (SFS 2015:458). Vidare har lagen om genetisk integritet (SFS 2006:351) fått nya bestämmelser som ger ensamstående kvinnor rätt att genomgå behandling mot barnlöshet. Slutligen kan även nämnas Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Dessa har tagits med på grund av att hälso- och sjukvården är en bransch med hög arbetsbelastning och stress.

Om författarna
Camilla Heise Löwgren, som sammanställer Författningshandboken, är leg. sjuksköterska och jur. kand. Hon arbetar med patientklagomål och föreläser inom området medicinsk juridik för bland annat studenter, sjukvårdspersonal och patientorganisationer.