Bläddra

Författningssamling i associationsrätt : 2019/20

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Författningssamling i associationsrätt : 2019/20

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
FÖRFATTNINGSSAMLING I ASSOCIATIONSRÄTT innehåller centrala författningar inom rättsområdet associationsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser i associationsrätt vid universitet och högskola men kan även användas av den som är i behov av en samlad associationsrättslig överblick. Författningssamlingen i associationsrätt kompletteras av en rättsfallssamling inom samma rättsområde.Författningarna återges som de lyder per den 1 juli 2019. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).