Bläddra

Författningssamling i associationsrätt : 2020/21

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Författningssamling i associationsrätt : 2020/21

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

FÖRFATTNINGSSAMLING I ASSOCIATIONSRÄTT innehåller centrala författningar inom rättsområdet associationsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser i associationsrätt vid universitet och högskola men kan även användas av den som är i behov av en samlad associationsrättslig överblick.

FÖRFATTNINGSSAMLING I ASSOCIATIONSRÄTT kompletteras av en rättsfallssamling inom samma rättsområde.

Författningarna återges som de lyder per den 1 juli 2020.

De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).