Bläddra

Författningssamling i Dynamisk immaterialrätt

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Författningssamling i Dynamisk immaterialrätt

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Lagtextsamling i Dynamisk immaterialrätt är en samling centrala rättskällor på immaterialrättsområdet. Boken kan fungera såväl som del av det övergripande paketet Dynamisk immaterialrätt som helt självständigt. De konventioner, EU-rättsakter och nationella rättsakter som ingår utgör ett urval av de rättskällor som får anses centrala för studenter, forskare och
praktiskt verksamma jurister som arbetar med immaterialrätt. Utöver de källor som återges i fulltext i boken, får läsaren en förteckning över andra utvalda internationella konventioner, EU-rättsakter och nationella författningar som kan vara av betydelse.