Bläddra

Författningssamling i fastighetsrätt : 2022

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Utgått

Författningssamling i fastighetsrätt : 2022

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Utgått

Författningssamling i fastighetsrätt innehåller grundläggande och centrala författningar på fastighetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser vid universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad överblick över centrala författningar på området. I syfte att hålla författningssamlingen lättöverskådlig återges vissa författningar endast i utdrag. Författningarna återges som de lyder den 1 januari 2022

De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).