Bläddra

Författningssamling i förmögenhetsrätt : 2019/20

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Författningssamling i förmögenhetsrätt : 2019/20

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centrala författningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå men kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samling av författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hålla samlingen lättillgänglig återges inte alla författningar i dess helhet.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2019.