Bläddra

Författningssamling i förmögenhetsrätt : 2020/21

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Författningssamling i förmögenhetsrätt : 2020/21

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

FÖRFATTNINGSSAMLING I FÖRMÖGENHETSRÄTT 2020/21 innehåller en sammanställning av de mest centrala författningarna på förmögenhetsrättens område.

Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå men kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samling
av författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hålla samlingen lättillgänglig återges en del författningar endast i utdrag.

De rättsfallsreferenser som finns i författningssamlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2020.