Bläddra

Författningssamling i förmögenhetsrätt : 2021/22

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Författningssamling i förmögenhetsrätt : 2021/22

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centrala
författningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå men kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samling av författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hålla samlingen lättillgänglig återges en del författningar endast i utdrag.
De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2021.