Bläddra

Författningssamling i rättsinformatik : 2016/17

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Författningssamling i rättsinformatik : 2016/17

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här
FÖRFATTNINGSSAMLING I RÄTTSINFORMATIK är anpassad till kursen Rättsinformatik som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet.
Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället.
Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2016.
Författningssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en rättsfallssamling inom samma ämnesområde.