Bläddra

Författningssamling i straffrätt : 2017

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här

Författningssamling i straffrätt : 2017

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vid
undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas för
självstudier.

Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar,
lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget
om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

Lagarna anges i bokstavsordning efter vad de brukar kallas eller efter
ämne. I anslutning till författningarna finns hänvisningar till vägledande
rättsfall. Nu ingår betydligt fler fall än tidigare.

För urvalet svarar Dennis Martinsson, doktor i straffrätt, och
Annika Norée, docent i straffrätt. Båda vid Stockholms universitet.