Bläddra

Författningssamling i straffrätt : 2018

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här

Författningssamling i straffrätt : 2018

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vid undervisningen i straffrätt på juristprogrammet, men de kan också
användas för självstudier.

Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Lagarna anges i bokstavsordning efter vad de brukar kallas eller efter
ämne. I anslutning till författningarna finns hänvisningar till vägledande
rättsfall. Nu ingår fler fall och sökord än tidigare.