Bläddra

Förflyttningskunskap och ergonomi i vården

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: grunder och färdigheter Särskilda rättsområden
Köp här

Förflyttningskunskap och ergonomi i vården

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: grunder och färdigheter Särskilda rättsområden
Köp här

Boken beskriver kort arbetsmiljölagstiftningen, risker och ansvar för arbetsmiljö i vård och omsorgsverksamhet, både på institution och i hemmiljö. Den redogör för de grundläggande principerna inom ergonomi och förflyttningskunskap samt beskriver genomförande av de vanligaste patientförflyttningarna. I anslutning till den praktiska beskrivningen av förflyttningar berörs även särskilt svåra moment och vad den som lär ut bör vara särskilt observant på hos kursdeltagare när de genomför de olika teknikerna. Eftersom arbetet i vård och omsorg består av mer än förflyttningar finns även ett kapitel som övergripande berör kontorsarbete, städning och omvårdnad. I boken finns ett särskilt kapitel om undervisning som bland annat tar upp frågor om utbildningslokal, resurser, tidsåtgång och upplägg.

Boken riktar sig framför allt till dem som ansvarar för utbildning i ergonomi och förflyttningskunskap i vården. Den utgör även ett bra underlag för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som vill lära sig grundläggande tekniker eller som behöver omvandla sina teoretiska kunskaper till praktisk kunskap.