Bläddra

FörhållandeVis – vetenskap och lärdomar om kärlek och relationer

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familjepsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

FörhållandeVis – vetenskap och lärdomar om kärlek och relationer

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familjepsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Böcker om kärlek och relationer och hur man lyckas med dem finns i överflöd. En förklaring till det kan vara att dessa teman är så centrala och viktiga i våra liv. En annan kan vara att de är så komplexa och svårgripbara. Den här boken om kärlek och relationer är annorlunda, med vetenskaplig förankring, modernt psykologiskt perspektiv och nya insikter och synsätt. I bästa fall lyckas den göra begreppen mer lättbegripliga och överskådliga, självkännedomen bättre och relationer gott.
Beteenden, tankar, känslor och andra egenskaper som är fördelaktiga och missgynnsamma för relationer tas upp. Här finns fokus på vad som attraherar oss, vad vi ska se upp med vid partnerval, kommunikationsbrister, tankefällor, perspektivtagande, känslostyrning, otrohet, svartsjuka, medberoende, relationsvåld, jämställdhet, personbedömningar, personlighetsdrag, och betydelsen av personlighetsstörningar och psykiska sjukdomar. En analys av egenskaper hos kvinnor och män visar att vi i allmänhet är avsevärt mer lika varandra än vad som oftast framställs.
Med boken följer enkla test för att ta tempen på förhållanden. Den innehåller också en nyframtagen, 25-punkters självhjälpsterapi för par, FörhållandeVis-modellen. Denna modell, med grunder i terapiformer som KBT, ACT, ICBT, PDT och DBT, är även tillämpbar för att ta sig ur ett dysfunktionellt förhållande och hitta en ny, lämpligare partner.