Bläddra

Försäljning och service Fakta och uppgifter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Försäljning och service Fakta och uppgifter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Boken är ett verklighetsnära läromedel. Varje kapitel börjar med ett inspirerande möte med en ung person som arbetar inom handel och service.

Läs mer
Kapitlen avslutas med repetitionsfrågor och övningsfält och fördjupningsuppgifter. De många fältuppgifterna ger eleverna möjlighet att skapa kontakter i branschen. I slutet av varje kapitel finns också projektuppgifter under namnet "Säljpärmen - en dokumentation av vår policy". Här ges eleven möjlighet att sätta sig in i försäljnings- och servicefrågor i en detaljahandelskedja.
Boken behandlar bland annat:
- Service
- Säljsamtalet
- Försäljning på olika mötesplatser
- Vad som händer efter köpet
- Prissättning
- Kassaarbete och betalningar
- Butikens arbetsmiljö
- Att förebygga brott

Om författarna
Författare är Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Mats Erasmie, Maritta Leijonmalm och Anders Pihlsgård.
Gunilla och Maritta är handelslärare och har båda lång erfarenhet som näringsidkare i handelsbranschen. Mats har arbetat som säljare, marknadschef och är nu VD på Sällma, ett av Sveriges ledande konsult- och utvecklingsföretag. Anders och Jan-Olof är konsulter och lärare i ekonomiska ämnen, samt medförfattare i bl a det populära läromedlet M2000 - Marknadsföring i en ny tid.