Bläddra

Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen. SOU 2015:86. : Forskningsbilagor till Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspoltiiken

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Köp här

Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen. SOU 2015:86. : Forskningsbilagor till Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspoltiiken

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Köp här
Bilaga som består av forskarrapporter till huvudbetänkandet av utredningen som har följt upp och analyserat utvecklingen för jämställdhet de senaste tio åren. Utredningen har också analyserat hur jämställdhetpolitiken har genomförts och lämnar förslag på hur de nuvarande målen kan utvecklas samt hur politiken bör styras.