Bläddra

Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt. SOU 2015:107 : Bilaga 8 till Långtidsutredningen 2015

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Köp här

Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt. SOU 2015:107 : Bilaga 8 till Långtidsutredningen 2015

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Köp här
Analyserar vad som har gjort Sverige till ett framgångsrikt innovationsland samt förutsättningarna för att behålla en framskjuten position. Författarna, Fredrik Bystedt och Alice Fredrikson, diskuterar även hur FoU och innovationer kan stimuleras genom direkta och indirekta åtgärder samt hur den ekonomiska politiken kan utformas för att öka Sveriges innovationsförmåga.

För att behålla Sveriges ställning som en av de ledande forsknings- och innovationsnationerna krävs ansträngningar på flera plan. Bland annat bör kvalitén på utbildning förbättras och samarbetet mellan akademi och företag stärkas.Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!