Bläddra

Forskningscirklar : kunskapsutveckling för förskola, skola och högskola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Forskningscirklar : kunskapsutveckling för förskola, skola och högskola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad händer när lärarstudenter, lärarutbildare, yrkesverksamma och forskare möts för att diskutera ett gemensamt problem? Inom utbildningssektorn har vi fått en rad nya reformer, läroplaner och förändrade lagtexter som rör hela utbildningssystemet, från förskola till högskola. Hur tolkas och sjösätts dessa förändringar i praktiken? På vilket sätt kan forskning hjälpa studerande, högskolelärare och yrkesverksamma att förstå, sätta begrepp på och hantera dessa nyheter? I så kallade forskningscirklar möts forskare, yrkesverksamma och studenter för att tillsammans borra och fördjupa sig i förskolans och skolans angelägna frågor. I denna rapport redovisas tre forskningscirklar med olika teman. Ett tema är nya ämnesdidaktiska utmaningar i förskolan och vad ett mer kunskapsorienterat uppdrag för förskolan kan betyda. Ett annat tema rör nya kursplaner i svenska för grundskolan. På vilka väsentliga punkter skiljer sig de från tidigare? Ett tredje tema är ledarskap och förändring av arbetssätt i förskolan.