Bläddra

Förskolan och barns utveckling : grundbok för förskollärare

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förskolan och barns utveckling : grundbok för förskollärare

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Nästan alla barn i Sverige deltar i någon form av förskoleverksamhet. Därmed är förskolan en central del i samhället. Förskolan ska erbjuda aktiviteter och innehåll där barn, med olika bakgrund och intressen, ska utvecklas enskilt och i grupp.

Förskolan och barns utveckling ger en rik bild av barns utveckling och lärande inom ramen för förskolan, och hur utvecklingen av denna institution sett ut. I historiska och samtida perspektiv tematiserar kapitlen frågor om bland annat förskolans pedagogiska tradition, barns lek och socialisation, flerspråkighet, digitala redskap, estetiska uttrycksformer, dokumentation och likvärdighet. Boken är indelad i fyra sektioner: 

• Förskolans uppkomst, styrning och pedagogiska ursprung
• Barns utveckling ur olika vetenskapliga perspektiv
• Undervisning och lärande i lek- och temabaserad verksamhet
• Uppföljning och utveckling i förskolan


I den nya upplagan av boken har innehållet uppdaterats och ett nytt kapitel om lekresponsiv undervisning har tillkommit.

Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen, men kan även användas i fortbildning av verksamma förskollärare och läsas av andra som är intresserade av barns utveckling och förskola. 

Bokens författare representerar många universitet och högskolor. Redaktörer är Anne-Li Lindgren, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, Niklas Pramling, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.