Bläddra

Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Antologin Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter är skriven genom ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun. Författarna är aktiva förskollärare som betraktar sin egen verksamhet utifrån hur aktiviteter, metoder och platser i den dagliga verksamheten kan fungera för att främja en ökad social kommunikation, och lyfter intressanta frågeställningar kring vedertagna sanningar. Boken har främst tre syften: att beskriva hur social kommunikation getts ett innehåll på förskolorna i Gävle, att studera ett antal praktiker och hur olika förhållningssätt till dessa praktiker kan ge olika resultat, samt att fungera som fortbildningslitteratur för verksamma förskollärare med en vilja att fördjupa sina kunskaper och reflektioner kring hur social kommunikation kan uppmärksammas. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som kan tjäna som underlag för egna reflektioner eller användas i det förbättringsarbete som bedrivs inom förskolorna. Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter riktar sig till verksamma och blivande förskollärare, rektorer, beslutsfattare och andra med intresse för social kommunikation i förskolan. Boken ingår som nr. 8 i Lärarutbildningens skriftserie som ges ut av Gävle University Press.