Bläddra

Förskolans ledarskap : för barnens skull

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förskolans ledarskap : för barnens skull

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Kraven på rektor är många och förväntningarna är höga. Men med en blick för helheten och med tydlig utgångspunkt i uppdraget kan rektorer i förskolan skapa goda förutsättningar för medarbetare att ta sitt ansvar för utbildningen. Ledarskapet i förskolan är en viktig faktor när det gäller förskolans kvalitet. Den här boken beskriver vad det innebär att bedriva ett systematiskt hållbart kvalitetsarbete både på verksamhets- och enhetsnivå. Med utgångspunkt i teori och erfarenhet ger författaren många konkreta förslag på hur rektor – som pedagogisk ledare och som chef – kan skapa engagemang, delaktighet och förståelse för uppdraget i sina förskolor och därmed axla ett hanterbart pedagogiskt ledarskap. Det handlar om konkreta metoder och tillvägagångssätt, men även om kommunikation och samspel i processen att utöva ledarskap – för barnens skull. Boken är avsedd för rektorer och personal inom förskolan. Den är värdefull för rektor i sin kommunikation med huvudman samt användbar i dialogen mellan rektor och förskollärare. Den är användbar såväl i rektorsbildningen som i fortbildningssammanhang.