Bläddra

Förskolans professionella begrepp – En introduktion

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Förskolans professionella begrepp – En introduktion

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Ett professionellt yrkesspråk är en viktig ingrediens i all yrkesutövning, inte minst inom akademiska yrken som exempelvis förskollärare. Genom de professionella begreppen kan förskollärare och personal analysera och gemensamt reflektera över samt utveckla företeelser i förskolan utifrån beprövad erfarenhet och forskning. De professionella begreppen är alltså en del i förskolans och förskollärarens professionella uppdrag och i den vetenskapliga grund som förskolan ska vila på. Boken tar upp vikten av att använda gemensamma begrepp i arbetslaget och inom professionen. Den reder ut vad som menas med ett begrepp och motiverar varför det är av betydelse att förskolepersonalen delar vissa gemensamma professionella begrepp. Boken behandlar också några viktiga professionella begrepp som förskolläraren och personalen i förskolan kan använda för att utveckla sin verksamhet på områden som lärande, didaktik, pedagogisk dialog, omsorg och relationer samt demokrati och barns rättigheter. Varje begreppsområde behandlar teori och forskning på området och följs upp med konkreta förslag till processarbete om begreppen i arbetslaget. Boken kan också läsas på egen hand. I slutet av varje kapitel erbjuds reflektionsfrågor samt hänvisningar till fördjupningstexter. Boken riktar sig främst till förskollärarstudenter i utbildning, förskollärare och personal i arbetslag, förste förskollärare och rektorer i förskolan.