Bläddra

Förskolebarnet : lek, språk och identitet

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förskolebarnet : lek, språk och identitet

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Boken redovisar en systematisk grund för filosofen och sociologen G. H. Meads identitetspsykologi som komplement till utvecklings­psykologin. Fokus ligger på 1) en övergripande analys av hur den personliga identiteten skapas och formas, 2) lekens centrala roll i den processen, och 3) dess följeslagare språket, som i början av livet har just karaktären av lek. Förskolan är ett drivhus för dessa processer, som alla tre i dag är mer aktuella än någonsin. Boken lämpar sig för alla som med intresse ägnar sig åt förskole­barns utveckling, i första hand förskollärarutbildning.