Bläddra

Förskolepocket Medie- och informationskunnighet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Förskolepocket Medie- och informationskunnighet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

MIK spänner över både digitalt kunnande och värdegrundsarbete, med en bro som är källkritik.

MIK kan handa om allt från våra relationer, vinklade budskap, demokrati, dold reklam, upphovsrätt, källkritik till kritiskt tänkande och mycket mer. Det kan handla om att kunna skilja information från desinformation, vad är egentligen en trovärdig källa och varför? Bilder och filmklipp som dokumenteras på förskolan, i omvärlden eller i vårt samhälle är endast en del av en helhet. Hur väljs de perspektiven ut, varför samt utifrån vem? Vad klipper vi bort och varför? Och vem håller i kameran?